תהליכי הייעוץ

במכון פלג מאמינים כי תהליך הייעוץ צריך להיות מותאם לפונה ולשלב בקריירה שבו הוא נמצא בעת הייעוץ.

תהליך הייעוץ הינו מחד שיטתי ומובנה ומאידך גמיש ויצירתי ומטרתו לאפשר לפונה לקבל החלטה תעסוקתית שמתאימה לו על פי מגוון גורמים ושיקולים (נטיות מקצועיות, צרכים, כשרים ויכולות, תכונות אופי וכן גורמים חיצוניים כגון ציפיות מהסביבה,תנאי קבלה, ביקוש וכדומה).

התהליך ממוקד בכוחותיו וחוזקותיו של כל פונה, ומשלב גם היבט אקטיבי של בדיקה וחקירה של עולם המקצועות.

בסיום התהליך נבנית תוכנית פעולה תעסוקתית פרקטית וממוקדת, המאפשרת למידה עצמית ומתן כלים לקבלת החלטות.

להלן מספר דוגמאות לתהליכי יעוץ שונים:

ייעוץ לבחירה ראשונית של כוון לימודים או מקצוע

לייעוץ מסוג זה פונים בדרך כלל צעירים בשנות העשרים המוקדמות. מטרת הייעוץ הינה להכיר טוב יותר את היכולות, נטיות הלב וההעדפות, וכן את המציאות של אפשרויות ההשכלה והתעסוקה. היועץ מסייע במיקוד ההתלבטות ובתהליך הבחירה.

התהליך השכיח מורכב מ- 3 שיחות ויום מבחנים.

 ייעוץ לפיתוח קריירה

התלבטויות בנוגע לכיוונים תעסוקתיים מאפיינות לא רק את שלב הבחירה הראשונית. יש שנזקקים לייעוץ דווקא בשלבים מתקדמים יותר, בהגיעם לצמתי החלטה משמעותיים (לדוגמה: לאחר סיום לימודי התואר הראשון, או כאשר נפתחות אפשרויות לקידום בעבודה וכד’). בסדרה של מספר פגישות אנו עוזרים למתלבטים למקד את מטרותיהם ולבחון את נתוניהם האישיים, מול האפשרויות הפתוחות בפניהם בעולם העבודה.

התהליך השכיח מורכב מ- 5-7 שיחות.

ייעוץ להסבה מקצועית

הצורך בשינוי מקצוע עשוי להתעורר מתוך בחירה אישית או עקב אילוצים חיצוניים. הפונים לייעוץ מסוג זה הם בדרך כלל בגילאים מבוגרים יותר (מאמצע שנות השלושים ואילך), בעלי ניסיון חיים וניסיון תעסוקתי. בסדרה של מספר פגישות אנו עוזרים למתלבטים לבחון את האפשרויות ביחס ליכולותיהם ונטיותיהם ולגבש החלטה שתתאים לשלב זה של חייהם. לעיתים הייעוץ כולל ליווי בתהליכי הקבלה למקומות העבודה אליהם הם מנסים להתקבל וכן בתהליכי הקליטה הראשוניים.

תהליכי ייעוץ מסוג זה הם לעתים ארוכים יותר ועשויים לכלול בין 5 ל- 10 פגישות ויותר.