מכון פלג הוקם בשנת 2006 על ידי מיכל פלג, פסיכולוגית תעסוקתית מומחית ומדריכה. בעבר שמשה מיכל כפסיכולוגית הראשית של תחום הייעוץ במכון הדסה לייעוץ בבחירת מקצוע. עם סגירתו הקימה את מכון פלג. המכון עוסק במגוון פעילויות הנוגעות בקשר בין האדם לעבודה, וביניהן:
     - יעוץ לבחירת תחום לימודי ומקצועי
     - שינוי תעסוקתי
     - פיתוח וניהול קריירה
     - התערבות במצבי משבר בעבודה
     - יעוץ לקראת פרישה
     - ליווי במקום העבודה
במקביל מעורב המכון בפרויקטים חברתיים רבים וכן עוסק בהכשרת גורמים מקצועיים בתחום התעסוקה.
מכון פלג מוכר ע"י משרד הבריאות לצורך התמחות של פסיכולוגים בתחום הייעוץ התעסוקתי.